Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Điện thoại: (84-8) 38389605

Chức năng, nhiệm vụ

 • Triển khai áp dụng, vận hành các dụng cụ phân tích hiện đại.
 • Kiểm nghiệm một số đối tượng thuốc đa thành phần và các đối tượng khác bằng các phương pháp hóa lý, vật lý trên những thiết bị hiện đại.
 • Kiểm tra, hiệu chuẩn các trang thiết bị phân tích trong Viện và tại các mạng lưới kiểm nghiệm; bảo trì và giữ các thiết bị đo lường chuẩn cho toàn Viện.
 • Tham gia xây dựng, thẩm định bổ sung sửa đổi, chỉnh lý các chuyên luận Dược điển Việt Nam, các tiêu chuẩn chất lượng thuốc trong nước và nước ngoài đăng ký lưu hành tại Việt Nam.
 • Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn trong khoa, trong Viện và cho mạng lưới, các phòng KCS ở các công ty xí nghiệp; hướng dẫn công tác GLP cho các cơ sở.
 • Tham gia công tác kiểm tra GLP và phối hợp với Cục Quản lý Dược kiểm tra GMP ở các cơ sở.
 • Tham gia đi lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc trên thị trường.
 • Tham gia công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật về thử nghiệm/hiệu chuẩn và tiêu chuẩn hóa theo chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Tham gia công tác theo qui định nhiệm vụ chung của các khoa/trung tâm chuyên môn.

Năng lực

 • Về nhân sự: Khoa Vật lý đo lường có 14 CBVC, trong đó có 03 ThS. Dược học, 01 DSĐH, 06 CN. Hóa, 02 Kỹ sư Hóa; 01DSTH; 01 công nhân.
 • Trang thiết bị: Được trang bị các máy móc hiện đại như máy sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò huỳnh quang, đầu dò DAD; máy sắc ký khí (GC); máy quang phổ tử ngoại (UV-VIS); máy quang phổ hồng ngoại (IR); máy điện di mao quản đầu dò DAD; máy chuẩn độ điện thế; máy đo độ hòa tan, … đảm bảo thực hiện chính xác các phép thử và kiểm nghiệm.
 • Ngoài ra còn được trang bị các thiết bị chuẩn có liên kết chuẩn, đảm bảo tốt công tác hiệu chuẩn, kiểm tra các thiết bị phân tích.

Thành tích

 • Bằng khen của Bộ Y Tế “ Đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2002”.
 • Bằng khen của Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM “Đạt thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học năm 2002”.
 • Bằng khen của Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM “Tập thể lao động xuất sắc năm 2005”

Dịch vụ

 • Kiểm nghiệm chất lượng thuốc và thực phẩm chức năng theo yêu cầu
 • Hiệu chuẩn các thiết bị phân tích
 • Hệ thống máy sắc ký lỏng hiệu năng cao
 • Máy quang phổ tử ngoại – khả kiến
 • Máy quang phổ hồng ngoại
 • Máy thử độ hòa tan
 • Cân phân tích, cân kỹ thuật
 • Máy chuẩn độ điện thế và máy chuẩn độ Karl-Fisher
 • Máy thử độ rã
 • Máy thử độ rã thuốc đạn
 • Máy đo pH
 • Máy đo chỉ số khúc xạ
 • Lò nung
 • Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường
 • Tủ sấy, tủ sấy chân không, tủ ấm
 • Bể điều nhiệt
 • Máy đo năng suất quay cực

Sơ đồ tổ chức

Một số hình ảnh của khoa