KHOA KIỂM NGHIỆM NGUYÊN LIỆU

I. Nhiệm vụ:

Kiểm nghiệm nguyên liệu làm thuốc và các bao bì trực tiếp với thuốc bằng các phương pháp hóa học, hóa lý, vật lý và kiểm nghiệm các đối tượng khác khi được phân công.

Đánh giá chất lượng các nguyên liệu làm chuẩn.

Nghiên cứu và đánh giá in vitro, in vivo trong Tương đương sinh học

Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hoạt động

Tham gia công tác theo qui định nhiệm vụ chung của các khoa/ trung tâm chuyên môn.

II. Năng lực

 • Khoa Kiểm Nghiệm Nguyên Liệu với tổng số CBVC là 08 , 7 biên chế và 1 hợp đồng. Trong đó có 01 ThS. Dược là trưởng khoa; 01 ThS. Dược là phó trưởng khoa, 05 kiểm nghiệm viên gồm 01 ThS. Hóa, 01 ThS. Dược, 03 Kỹ sư Hóa, 01 công nhân.
 • Được trang bị các thiết bị, máy móc hiện đại như máy sắc ký lỏng HPLC – MS IT-TOF, máy sắc ký lỏng hiệu năng cao (UFLC - PDA), máy sắc ký khí lỏng điều chế, máy chuẩn độ điện thế, máy cô quay….
 • Chiết xuất và phân lập chất chuẩn từ dược liệu.
 • Tổng hợp chất tạp chuẩn.
 • Đánh giá chất đối chiếu.
 • Hợp tác với Trung tâm đánh giá tương đương sinh học nghiên cứu phân tích và đánh giá thử nghiệm BA/BE theo hợp đồng.     

III. Nghiên cứu khoa học

2013 Xây dựng và đánh giá phương pháp định lượng Rhein (dẫn xuất chuyển hóa của Diacerein) trong huyết tương người bằng kỹ thuật HPLC
  Phân lập và thiết lập chất đối chiếu Genistein và Daidzein chiết xuất từ mầm Đậu nành (Glycine max)
  Thiết lập chất đối chiếu cyanoguanidin dùng trong kiểm nghiệm metformin hydrochlorid
  Nghiên cứu tổng hợp các dẫn chất của acid usnic có khả năng kháng khuẩn và kháng ung thư
2014 Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học một số dẫn chất của andrographolid
  Tổng hợp và thiết lập 3 chất đối chiếu là dẫn xuất của paraben (ethyl paraben, butyl paraben và iso-butyl paraben)
2015 Xây dựng và đánh giá phương pháp định lượng đồng thời Ampicillin và Sulbactam (từ tiền dược Sultamicillin) trong huyết tương người bằng kỹ thuật LC-MS IT TOF
  Phân lập matrin từ rễ Khổ sâm bắc (Radix sophora flavescentis)”
2016 Xây dựng và đánh giá quy trình phân tích Paracetamol và Tramadol trong huyết tương người bằng phương pháp LC-MS/MS
 

Nghiên cứu chiết xuất và phân lập một số chất tinh khiết từ Nghệ (Rhizoma Curcumae Longae) và Kim tiền thảo (Herba Desmodii Styracifolii) để sử dụng làm chất chuẩn trong kiểm nghiệm

 

IV. Thành Tích

 • Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế trong công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng thuốc 2013
 • Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế trong công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng thuốc 2014
 • Tập thể lao động tiên tiến 2015.
 • Giải nhất cuộc thi “Tìm hiểu và học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013”
 • Giải nhất cuộc thi “Vinh quang công đoàn Việt nam năm 2014”.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA KIỂM NGHIỆM NGUYÊN LIỆU