Viện Kiểm nghiệm Thuốc Tp.HCM đã sản xuất ống chuẩn độ Dung dịch chuẩn độ Acid sulfuric H2SO4 0,1 N số lô 200412, xin mời quý khách hàng có nhu cầu sử dụng liên hệ với Cửa hàng Hoá chất 200 Cô bắc Q.1 điện thoại 38374267 để biết thêm thông tin.