Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Điện thoại: (84-8) 38385637

Trung tâm Đánh giá tương đương sinh học là một bộ phận của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. HCM được thành lập tháng 12/2006.

Chức năng

  • Phát triển nghiên cứu lâm sàng và thử tương đương sinh học của thuốc.
  • Cung cấp dịch vụ về đánh giá tương đương sinh học theo quy định về hồ sơ đăng ký thuốc.

Nhiệm vụ

  • Nghiên cứu, đánh giá tương đương sinh học và sinh khả dụng của thuốc nhằm nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của thuốc sản xuất trong nước.
  • Phối hợp với các khoa chuyên môn đánh giá độ an toàn tiền lâm sàng của thuốc.
  • Hợp tác quốc tế về lĩnh vực nghiên cứu sinh khả dụng và tương đương sinh học của thuốc.
  • Nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, tham gia chỉ đạo mạng lưới, thông tin khoa học kỹ thuật.
  • Cung cấp dịch vụ về đánh giá tương đương sinh học nhằm đáp ứng yêu cầu về hồ sơ đăng ký thuốc.
  • Tham gia công tác theo quy định nhiệm vụ chung của các khoa/ trung tâm chuyên môn.
Xem tiếp

Đăng nhập

Thống kê truy cập

1413687
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
298
1824
1413687

Khách trực tuyến

Hiện có 46 khách và 0 thành viên online