Chất chuẩn đối chiếu

Filter 
STT Tên chất chuẩn Số lô hiện hành Số lô thay thế Hàm lượng % Tình trạng
1 4-Aminophenol (Tạp paracetamol) QT216 040916 99,8 % Còn
2 4-Chloroacetanilid (Tạp paracetamol) 0609-CLOROACE 99,6 % Còn
3 AcetylCystein QT112 091016 99,6 % Còn
4 Acid salicylic QT158 070116 QT158 080217 99,4 % Còn
5 Acyclovir QT149 060617 QT149 051016 94,5 % Còn
6 Adefovir dipivoxil QT171 020711 QT171 031213 99,81 % Còn
7 Albendazole QT049 050217 QT049 060118 99,7 % Còn
8 Alimemazin Tartrat QT072 050417 100,1 % Còn
9 Alverine Citrate QT019 081017 99,5 % Còn
10 Ambroxol QT142 051016 99,9 % Còn
11 Aminophylin Hết
12 Amlodipin Besilate QT145 090516 QT145 080114 100,43 % Còn
13 Amoxycillin Trihydrate QT010 120116 QT010 130817 86,8 % Còn
14 Ampicillin Trihydrate QT011 090917 QT011 080916 83,0% Còn
15 Analgin Hết
16 Ascorbic Acid ( Vit.C) QT016 080616 QT016 090717 100,1 % Còn
17 Aspirin QT078 091016 100,1 % Còn
18 Atenolol QT163 040312dk QT163 050915 98,47 % Còn
19 Atorvastatin Ca QT164 100717 92,2 % Còn
20 Atropin Sulphate Hết

Đăng nhập

Thống kê truy cập

1363321
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
421
2484
1363321

Khách trực tuyến

Hiện có 103 khách và 0 thành viên online