Chất chuẩn đối chiếu

Filter 
STT Tên chất chuẩn Số lô hiện hành Số lô thay thế Hàm lượng % Tình trạng
1 4-Aminophenol (Tạp paracetamol) QT216 040916 99,8 % Còn
2 4-Chloroacetanilid (Tạp paracetamol) 0609-CLOROACE QT009B 050818 99,8 % Còn
3 AcetylCystein QT112 100618 QT112 091016 99,6 % Còn
4 Acid salicylic QT158 070116 QT158 080217 99,4 % Còn
5 Acyclovir QT149 060617 QT149 051016 94,5 % Còn
6 Adefovir dipivoxil QT171 041117 QT171 031213 99,81 % Còn
7 Albendazole QT049 050217 QT049 060118 99,5 Còn
8 Alimemazin Tartrat QT072 050417 QT072 060318 99,8 % Còn
9 Alverine Citrate QT019 090718 QT019 081017 99,5 % Còn
10 Ambroxol QT142 060418 QT142 051016 99,9 % Còn
11 Aminophylin Hết
12 Amlodipin Besilate QT145 090516 QT145 100318 100,0 % Còn
13 Amoxycillin Trihydrate QT010 120116 QT010 130817 86,8 % Còn
14 Ampicillin Trihydrate QT011 090917 QT011 080916 83,0% Còn
15 Analgin Hết
16 Ascorbic Acid ( Vit.C) QT016 080616 QT016 090717 100,1 % Còn
17 Aspirin QT078 100718 QT078 091016 99,5 % Còn
18 Atenolol QT163 060818 99,9 % Còn
19 Atorvastatin Ca QT164 100717 92,2 % Còn
20 Atropin Sulphate Hết

Đăng nhập

Thống kê truy cập

2007987
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
412
2226
2007987

Khách trực tuyến

Hiện có 22 khách và 0 thành viên online