Chất chuẩn đối chiếu

Filter 
STT Tên chất chuẩn Số lô hiện hành Số lô thay thế Hàm lượng % Tình trạng
101 Lamivudin QT139 070218 QT139 080319 99,9 Còn
102 Lansoprazol QT161 070216 QT161 080718 98,8 % Còn
103 L-Cystin (Human amino acid) QT162 050121 99,0 % Còn
104 Levetiracetam QT183 050820 QT183 040219 99,6 % Còn
105 Levofloxacin QT165 080417 QT165 090519 96,8 % Còn
106 Lidocain Hydrochloride QT124 040320 93,4 % Còn
107 Lincomycin Hydrochloride QT092 071217 QT092 080918 851 µg/mg Còn
108 L-Methionin Hết
109 Lomefloxacin Hết
110 Loperamide Hydrochloride QT037 080416 QT037 090218 99,6 % Còn
111 Loratadin QT070 110718 QT070 120420 99,7 % Còn
112 Losartan kali QT166 080118 QT166 090520 99,9 % Còn
113 L-Tyrosin QT088 100916 (HD: 05/2021) 99,4 % Còn
114 Mebendazole QT083 071018 QT083 061217 99,8 % Còn
115 Mefenamic Acid QT055 070217 QT055 080918 99,7 Còn
116 Melamin Hết
117 Meloxicam QT089 110818 QT089 120620 99,5 Còn
118 Mephenesine QT057 090420 99,8 % Còn
119 Meprobamat Hết
120 Metformin HCl QT168 080121 QT168 070319 99,9 % Còn

Đăng nhập

Thống kê truy cập

3662519
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
904
2380
3662519

Khách trực tuyến

Hiện có 25 khách và 0 thành viên online