Chất chuẩn đối chiếu

Filter 
STT Tên chất chuẩn Số lô hiện hành Số lô thay thế Hàm lượng % Tình trạng
181 Tenofovir diosproxil fumarat QT191 031116 98,1 % Còn
182 Tenoxicam QT123 040916 99,6 % Còn
183 Terpin Hydrate QT004 100916 89,6 % Còn
184 Tetracycline Hydrochloride QT060 090217 97,2 % Còn
185 Theophyllin Hết
186 Thiamine Hydrochlorid(B1 HCl) QT025 110317 94,8 % Còn
187 Thiamine Mononitrate (Vit.B1 Nitrat) QT035 130816 QT035 140517 99,5 % Còn
188 Tinidazole QT095 051215 99,51 % Còn
189 Triamcinolone Acetonide QT084 040215 98,12 % Còn
190 Trimebutine maleate QT175 040616 99,83% Còn
191 Trimetazidine hydrochloride QT076 090317 98,8 % Còn
192 Trimethoprim QT044 071016 99,9 % Còn
193 Vanilin 0916-VAN 81.5 °C Còn
194 Xylometazoline Hydrochloride 100.06 % Hết
195 Zidovudin QT133 041116 99,5 % Còn
196 Rhodamin B 43040/ Riedel Định tính Còn
197 L-Cystein HCl QT199 020915 89,52 % Còn
198 Irbesartan QT201 030915 QT201 040717 99,4 % Còn
199 Triprolidin HCl QT200 020616 94,27 % Còn
200 Acarbose Hết

Đăng nhập

Thống kê truy cập

1363375
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
475
2484
1363375

Khách trực tuyến

Hiện có 157 khách và 0 thành viên online