Chất chuẩn đối chiếu

Filter 
STT Tên chất chuẩn Số lô hiện hành Số lô thay thế Hàm lượng % Tình trạng
280 Lisinopril QT268 010817 89,7 Còn
281 2-Amino-5-methylthiazol QT246 010515 Còn
282 Allopurinol QT269 011117 99,8 Còn
283 Amlodipin impurity G QT145G 010218 99,7 % Còn
284 Amlodipin impurity A QT145A 010218 99,6 % Còn
285 Prednisolon acetat QT277 010218 99,5 % Còn
286 Metronidazol impurity A QT001A 020318 99,8 % Còn
287 Tinidazol impurity A QT095A 020318 99,8 % Còn
288 L-Arginin (Human acid amin) QT320 010418 99,7 % Còn
289 L-Arginin HCl (Human acid amin) QT303 010418 99,7 % Còn

Đăng nhập

Thống kê truy cập

1524968
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
202
2579
1524968

Khách trực tuyến

Hiện có 32 khách và 0 thành viên online