Chất chuẩn đối chiếu

Filter 
STT Tên chất chuẩn Số lô hiện hành Số lô thay thế Hàm lượng % Tình trạng
61 Dexchlorpheniramine Maleat QT018 050815 (HD: 31/08/2019) 99,89 % Còn
62 Dexpanthenol QT103 090619 QT103 0081117 98,5 % Còn
63 Dextromethorphan HBr QT015 111017 QT015 121117 94,4 % Còn
64 Dextropropoxyphen HCl QT147 030315 99,99 % Còn
65 Diazepam QT181 020213 Còn
66 Diclofenac kali QT160 050316 QT160 061116 100,0 % Còn
67 Diclofenac natri QT005 130318 QT005 121116 99,8 % Còn
68 Dihydrocodein tartrat QT188 020213 98,97 % Còn
69 Diphenhydramine Hydrochloride QT052 040213 99,74 % Đang cập nhật
70 Diprophyllin Hết
71 D-L Methylephedrin HCl Hết
72 1 Còn
73 Domperidone Maleat QT040 110718 QT040 10317 99,7% Còn
74 Doxycillin Hyclate QT098 070416 QT098 060314 839,8 mcg/mg (HPLC) Còn
75 Drotaverin HCl QT184 050918 QT184 040616 96,2 Còn
76 Enalapril Maleat QT097 080418 QT097 070217 99,7 % Còn
77 Ergocalcipherol (Vit. D2) QT042 070115 QT042 080317 39 320 IU/mg Còn
78 Erythromycine Base QT046 080416 QT046 090818 94,0% Còn
79 Erythromycine Ethyl Succinat Hết
80 Erythromycine Stearat Hết

Đăng nhập

Thống kê truy cập

2373122
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
2435
3397
2373122

Khách trực tuyến

Hiện có 69 khách và 0 thành viên online