Chất chuẩn đối chiếu

Filter 
STT Tên chất chuẩn Số lô hiện hành Số lô thay thế Hàm lượng % Tình trạng
81 Fexofenadin HCl QT170 080818 QT170 070816 99,9 % Còn
82 Flavoxat HCl QT151 031015 99,36 % Còn
83 Fluocinolon Acetonid Hết
84 Folic Acid QT099 080316 QT099 091017 91,8 % Còn
85 Formaldehyd Hết
86 Furosemid QT129 041015 100,5 % Còn
87 Fursultiamin QT172 020611-đk 06.2016 QT172 030716 99,13% Còn
88 Gatifloxacin Hết
89 Gentamycine Sulphate QT056 130718 QT056 140519 Xem COA Còn
90 Gliclazide QT137 071017 QT137 080818 99,8 % Còn
91 Glimepiride QT173 070519 QT173 061017 99,7 Còn
92 Glucosamin HCl QT167 101116 99,6 % Còn
93 Griseofulvin QT027 040916 953,2 µg/mg Còn
94 Guaifenesine QT081 080415 QT081 090617 100,0 % Còn
95 Heptaminol Hydroclorid QT121020309 QT121 030313 99,20 % Còn
96 Hyoscin n-ButylBromide QT113 030319 97,5 Còn
97 Ibuprofen QT026 121118 QT026 110417 99,7 Còn
98 Indomethacin QT077 040414 98,51 % Còn
99 Ketoconazol QT050 070317 99,7 % Còn
100 Ketoprofen QT048 040916 99,5 % Còn

Đăng nhập

Thống kê truy cập

2373120
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
2433
3397
2373120

Khách trực tuyến

Hiện có 67 khách và 0 thành viên online