Nhằm hỗ trợ cho các phòng thí nghiệm (PTN) nâng cao năng lực kỹ thuật phân tích, Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh mở lớp đào tạo kỹ thuật “Thử giới hạn nhiễm khuẩn” cho phòng thí nghiệm có triển khai kỹ thuật vi sinh.

  • Học viên:  

+ Phụ trách Phòng thí nghiệm

+ Kiểm nghiệm viên

+ Thành viên Ban đảm bảo chất lượng tham gia đánh giá lĩnh vực vi sinh

  • Thời gian: 05 ngày, từ ngày 17–21/6/2019(Khai giảng vào lúc 8h15, ngày 17/6/2019).
  • Địa điểm: Hội trường tại Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP. HCM

                    Số 200 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

  • Học phí: 6.500.000đ/ người/ lớp (Bao gồm bữa cơm trưa cho học viên).

Đề nghị các đơn vị có nhu cầu xin đăng ký về Phòng Khoa học & Đào tạo bằng công văn, fax hoặc email:

Hạn đăng ký đến hết ngày: 12/6/2019;

Fax: 028 38367900 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Điện thoại: 028 38368518 (NB 13) - 028 38374802;

  • Thông tin chuyển khoản:

Viện Kiểm nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh

Tài khoản: 310.10.00.039827.2

Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh;

Nội dung ghi trên phiếu chuyển tiền: Học phí lớp VS T6-19;

Công văn

Phiếu đăng ký

Chương trình

Lớp đợt 1 từ ngày 17–21/6/2019

GHNK1 01

GHNK1 02

GHNK1 03

Lớp đợt 2 từ ngày 08–12/7/2019

GHNK2 01

GHNK2 02