Năm 2018, Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đăng cai Tổ chức Chương trình thử nghiệm thành thạo 2018. Để công tác chuẩn bị mẫu được tốt, Viện thông báo đến các Đơn vị phòng thí nghiệm Bản đề xuất phép thử của Chương trình TNTT 2018.

Công văn thông báo

Mẫu danh mục đề xuất phép thử

Thông tin về Chương trình TNTT Quốc tế

Để hỗ trợ thông tin đến các đơn vị phòng thí nghiệm trong hệ thống, được sự đồng ý của lãnh đạo Viện, phòng Khoa học và Đào tạo - Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM gửi tham khảo nhu cầu tham dự các thử nghiệm trong Chương trình thử nghiệm so sánh liên phòng thí nghiệm (Profiency Testing Scheme - PTS) của EDQM (thuộc Hội đồng Châu Âu) đến các đơn vị quan tâm.

Đề nghị phòng thử nghiệm tham khảo và trực tiếp gửi nhu cầu về địa chỉ ghi trên Phiếu tham khảo ý kiến.

Mức phí trung bình của 01 phép thử (HPLC hoặc GC) năm 2013: 330 Euros (chưa bao gồm các loại phí Hải Quan và VAT)

Đăng nhập

Thống kê truy cập

1413675
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
286
1824
1413675

Khách trực tuyến

Hiện có 34 khách và 0 thành viên online