Để nâng cao năng lực và đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn GLP và ISO/IEC 17025 đối với phòng kiểm nghiệm theo định kỳ hàng năm, Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh (Viện KNT TP. HCM) sẽ tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo (TNTT) đánh giá liên phòng cho các phòng thử nghiệm (PTN) năm 2018 trên phạm vi toàn quốc, kính mời Quý Đơn vị tham gia. Thông tin cụ thể về chương trình:

-Thời gian: Bắt đầu từ tháng 5/2018, kết thúc vào tháng 12/2018

-Thông tin về phép thử và mức thu:

Sô TT Phép thử Đối tượng Mức thu/ phép thử (VND)
1  Định lượng bằng quang phổ tử ngoại (ILT 2018-1)  Viên nén 2.000.000
2  Định lượng bằng sắc ký lỏng (ILT 2018-2)  Viên nang mềm đông dược 2.500.000
3  Định tính bằng sắc ký lớp mỏng (ILT 2018-3)  Trà dược liệu 2.000.000
4  Độ hòa tan bằng sắc ký lỏng (ILT 2018-4)  Viên nén 2.500.000
5  Hoạt lực kháng sinh (ILT 2018-5)  Dung dịch nhỏ mắt 2.500.000
6  Mất khối lượng do làm khô (ILT 2018-6)  Bột dược liệu 2.000.000
7  Xác định chỉ số pH (ILT 2018-7)  Nguyên liệu 2.000.000

 

-    Phiếu đăng ký tham gia chương trình TNTT của các PTN đề nghị gửi đến Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. HCM trước ngày 15/5/2018.

-    Viện KNT TP. HCM sẽ gửi mẫu và các tài liệu liên quan đến các PTN đăng ký tham gia vào đầu tháng 7/2018.

-    Gửi kết quả phân tích các PTN về Viện KNT TP. HCM, từ ngày 15 - 30/8/2018;

-   Hội nghị tổng kết Chương trình dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2018.

-   Thông tin của Chương trình sẽ cập nhật trên trang thông tin điện tử www.idqc-hcm.gov.vn.

Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. HCM rất mong nhận được sự tham gia của các PTN để chương trình TNTT 2018 của Hệ thống kiểm nghiệm thành công.

 

Công văn thông báo

Tài liệu tham khảo của chương trình


Đăng nhập

Thống kê truy cập

2480128
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
749
2378
2480128

Khách trực tuyến

Hiện có 59 khách và 0 thành viên online