KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018

THÔNG BÁO LỊCH THI

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI 

THÔNG BÁO 

TÀI LIỆU THAM KHẢO BỔ SUNG THI CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH

- Luật lưu trữ 2011

- Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/201 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

- Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 về Quản lý và sử dụng con dấu

- Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư

- Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh 110/2004/NĐ-CP

- Thông tư 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.

- Thông tư 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp.

- Một số văn bản khác 

 

Về việc thi tuyển viên chức Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

HỒ SƠ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

TÀI LIỆU THAM KHẢO THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018

KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018

              


Đăng nhập

Thống kê truy cập

2240309
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
1131
1185
2240309

Khách trực tuyến

Hiện có 36 khách và 0 thành viên online