Gói thầu số 1: Hệ thống sắc ký khí khối phổ GC-MS kèm bộ tiêm mẫu pha hơi

+ Quyết định

+ Thông báo trúng thầu

Gói thầu số 2: Hệ thống sắc ký bản mỏng hiệu năng cao HPTLC

+ Quyết định

+ Thông báo trúng thầu

Gói thầu số 3: Hệ thống sắc ký lỏng HPLC đầu dò PDA và đầu dò điện dẫn

+ Quyết định

+ Thông báo trúng thầu

Gói thầu số 4: Hệ thống sắc ký lỏng HPLC đầu dò PDA

+ Quyết định

+ Thông báo trúng thầu

Gói thầu số 5: Máy đếm tiểu phân trong dung dịch

+ Quyết định

+ Thông báo trúng thầu

Gói thầu số 6: Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS

+ Quyết định

+ Thông báo trúng thầu

Gói thầu số 7: Thiết bị ghi nhận nhiệt độ ≥  12 vị trí

+ Quyết định

+ Thông báo trúng thầu

Gói thầu số 8: Tủ vi khí hậu ≥ 1020L

+ Quyết định

+ Thông báo trúng thầu

Gói thầu số 9: Kính hiển vi kết nối camera

+ Quyết định

+ Thông báo trúng thầu

Gói thầu số 10: Cân phân tích 10-5(5 số lẻ)

+ Quyết định

+ Thông báo trúng thầu

Gói thầu số 11: Máy rửa dụng cụ thí nghiệm

+ Quyết định

+ Thông báo trúng thầu

Gói thầu số 12: Máy sinh khí Nitrogen

+ Quyết định

+ Thông báo trúng thầu

Gói thầu số 13: Máy chuẩn bị môi trường hòa tan

+ Quyết định

+ Thông báo trúng thầu

Gói thầu số 14: Nồi hấp tiệt trùng có chức năng sấy khô  ≥  85 lít

+ Quyết định

+ Thông báo trúng thầu

Gói thầu số 15: Máy đo nồng độ Endotoxin

+ Quyết định

+ Thông báo trúng thầu

Gói thầu số 16: Máy ly tâm lạnh

+ Quyết định

+ Thông báo trúng thầu

Gói thầu số 17: Tủ ấm lạnh  ≥  260 lít

+ Quyết định

+ Thông báo trúng thầu

Gói thầu số 18: Máy chủ và Switch trung tâm

+ Quyết định

+ Thông báo trúng thầu


Đăng nhập

Thống kê truy cập

4113452
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
1911
2968
4113452

Khách trực tuyến

Hiện có 89 khách và 0 thành viên online