Ngày 22/9/2017, Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố  Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống và thành lập Viện (1977 - 2017).

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo một số Cục, Vụ, Viện, Văn phòng Bộ (Bộ Y tế), Sở Y tế, Trung tâm kiểm nghiệm các tỉnh/ thành phố; doanh nghiệp kinh doanh sản xuất thuốc…; tập thể Lãnh đạo, cán bộ viên chức, người lao động cũng như cán bộ tiền nhiệm của Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh.

 

Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 40 năm xây dựng và phát triển (1977 - 2017). Mỗi thời kỳ, mỗi chặng đường đều đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt, để lại những dấu ấn khó phai trong mỗi thế hệ rất đáng trân trọng và tự hào. Buổi Lễ là dịp để ôn lại chặng đường lịch sử ấy.

Cùng với Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, với vai trò đơn vị đầu ngành về lĩnh vực kiểm tra và giám sát chất lượng thuốc, Viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật cho hệ thống kiểm nghiệm khu vực phía Nam từ Đà Nẵng trở vào, một địa bàn rộng lớn và được đánh giá là năng động và có tiềm năng phát triển kinh tế dược của đất nước ta, qua đó thực hiện tốt các mục tiêu của chính sách thuốc quốc gia và chiến lược phát triển ngành Dược VN.

Trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm nghiệm, giám sát chất lượng thuốc, Viện cũng đã chủ động, tích cực trong đấu tranh phòng và chống thuốc giả, thuốc kém chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng thuốc phục vụ sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Viện đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và chỉ đạo hệ thống kiểm nghiệm từ trung ương đến địa phương; cùng các đơn vị thực hiện tốt việc phối hợp chặt chẽ việc kiểm nghiệm, quản lý dược, thanh tra dược trong công tác quản lý giám sát chất lượng thuốc.

Viện Kiểm nghiệm thuốc TP Hồ Chí Minh cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong việc xây dựng cơ sở vật chất và đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, xây dựng truyền thống đoàn kết qua nhiều thế hệ cán bộ, công chức. Đây là một yếu tố thuận lợi để Viện ngày càng phát triển nhằm nâng cao năng lực về trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ trong hệ thống kiểm nghiệm.

Viện đã tích cực, chủ động trong hợp tác quốc tế và hội nhập về chuẩn hóa Hệ thống Phòng thí nghiệm với các nước trong khu vực, trên thế giới.

Nhân dịp này, cuốn Kỷ yếu 40 năm hình thành phát triển và phóng sự “Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh - Vững bước trên đường hội nhập” đã được biên soạn công phu và phát hành tại Buổi Lễ.

Nhìn lại chặng đường sau 40 năm xây dựng và phát triển, Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Những công lao và thành tựu đạt được, đó chính là nhờ vào sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí và nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của biết bao thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh gìn giữ, phát huy và xây dựng. Bên cạnh đó, Viện đã tranh thủ được sự quan tâm, chỉ đạo từ Bộ Y tế, sự giúp đỡ quý báu từ Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, từ sự cộng tác tích cực của các cơ quan trong hệ thống ngành Kiểm nghiệm và sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, góp phần xây dựng Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh ngày càng tiên tiến hiện đại. Tiếp nối thành công đạt được, Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh kế thừa và phát huy hết nội lực sẵn có, tranh thủ sự hợp tác của các tổ chức trong và ngoài nước, thiết lập mở rộng hợp tác quốc tế về vật chất, kỹ thuật để xây dựng Viện ngang tầm các Viện Kiểm nghiệm trong khu vực và trên thế giới, hòa nhập với các nước có trình độ khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến; Giữ vững là một trong hai Viện đầu ngành Kiểm nghiệm của Việt Nam, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

Một số hình ảnh trong lễ kỷ niệm