Kính gửi Quý Trung tâm, Công ty!

Thực hiện công văn số :1749/UBND- VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/5/2021 về thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày, kể từ 00 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2021.

Viện kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh thông báo lùi thời điểm tổ chức khóa đào tạo “ Quản lý, kiểm tra và hiệu chuẩn dụng cụ thí nghiệm” dự kiến từ ngày 09-11/6/2021.

Thời gian chính thức tổ chức khóa học sẽ thông báo sau. Quý Trung tâm, công ty vui lòng theo dõi tại Website: ww.idqc-hcm.gov.vn


Trân trọng cảm ơn!