Organizational structure of the Institute of Drug Quality Control – Ho Chi Minh City are 6 function rooms; 9 faculties and review center of bioequivalence.

Function departments

Phòng Tổ chức Cán bộ; Phòng Kế hoạch Tổng hợp; Phòng Khoa học Đào Tạo; ...

Details

The faculties

Khoa Kiểm nghiệm Nguyên liệu; Khoa Mỹ phẩm; Khoa Dược lý; Khoa Vật lý Đo lường; ...

Details

Review center of bioequivalence

Nghiên cứu lâm sàn và đánh giá tương đương sinh học theo tiêu chuẩn quốc tế; ...

Details

Faculty Quality standards and reference substances

Xây dựng ngân hàng chuẩn quốc gia và chuẩn quốc tế; Sản xuất các dung dịch chuẩn độ; ...

Details

Visitors statistics

4013415
Today
Yesterday
All days
1636
2070
4013415

Who's online

We have 47 guests and no members online