We are committed to becoming one of the agencies leading quality supplier of equipment calibration services and technical analysis for testing drugs and cosmetics directly affecting human health nationwide and in the region.

Testing services

Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng và thẩm định tiêu chuẩn đối với dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các loại mẫu theo yêu cầu.

Details

Training services

Nâng cao tay nghề kiểm nghiệm viên; Phát triển phương pháp phân tích, kiểm nghiệm, chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng theo yêu cầu...

Details

Other services

Hiệu chuẩn thiết bị phân tích kiểm nghiệm; Tổ chức các chương trinh thử nghiệm thành thạo so sanh liên phòng thí nghiệm;...

Details