Trong thời gian qua, Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai hỗ trợ các đơn vị tiến hành nghiên cứu thử nghiệm đánh giá tương đương sinh học đối với nhiều sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam. Nhằm cập nhật những yêu cầu chuẩn mực quốc tế trong hồ sơ nghiên cứu và tạo cơ hội trao đổi những kinh nghiệm trong quá trình thiết lập hồ sơ đánh giá tương đương sinh học trong nghiên cứu phát triển thuốc, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. HCM tổ chức đào tạo: “Thực hành nghiên cứu thử nghiệm tương đương sinh học”

-Thời gian: 01 ngày (09/01/2018 - Khai giảng vào lúc 8h15);
-Địa điểm: Hội trường 200 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Viện Kiểm Nghiệm Thuốc thành phố Hồ Chí Minh

Công văn mời tham dự

Chương trình đào tạo

Phiếu đăng ký tham dự đào tạo


Visitors statistics

4013412
Today
Yesterday
All days
1633
2070
4013412

Who's online

We have 44 guests and no members online