VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TP. HỒ CHÍ MINH

Phòng Khoa học và Đào tạo

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP KINH PHÍ NĂM 2012

 

SttTên đề tàiChủ nhiệm đề tàiNơi thực hiện
1. Xây dựng quy trình định tính, định lượng một số vitamin tan trong nước bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao sử dụng cột trao đổi anion Vũ Mỹ Linh Khoa Vật lý Đo lường
2. Tổng hợp L-stachydrine từ L-proline Phan Huy Vũ nt
3. Thiết lập sắc ký đồ vân tay và cô lập chất chỉ điểm từ dược liệu ích mẫu Leonurus heterophyllus Hà Diệu Ly Khoa Thiết lập chất chuẩn và chất đối chiếu
4. Triển khai phương pháp vi sinh định lượng Tyrothricin Phạm Thị Minh Tâm Khoa Vi sinh
5. Xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm probiotics đơn loài Bacillus clausti Phạm Thị Minh Tâm nt
6. Nghiên cứu tiêu chuẩn kiểm nghiệm cao và viên nang dodylan từ Diệp hạ châu đắng Lữ Thị Kim Chi Khoa KN Đông dược Dược
7. Xây dựng quy trình định tính, định lượng sibutramin trong thuốc đông dược và thực phẩm chức năng Huỳnh Ngọc Duy nt
8. “Chiết tách và tinh chế acid betulinic từ củ sen (Radix Nelumbo nuciferae) làm nguyên liệu tổng hợp dẫn xuất phòng chống ung thư” Huỳnh Ngọc Duy nt
9. Thiết lập sắc ký đồ vân tay và cô lập chất chỉ điểm từ Lạc tiên (Passiflora foetida L,- Passifloraceae). Huỳnh Ngọc Duy nt
10. Tiêu chuẩn hóa cao Xuyên tâm liên Trương Thị Thu Lan Khoa Vật lý Đo lường
11. Thu thập, phân lập và định dạng một số chủng vi sinh vật đối chiếu sử dụng trong kiểm nghiệm dược phẩm Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Phòng Khoa học và Đào tạo
12. Xây dựng và đánh giá phương pháp định lượng đồng thời losartan, acid carboxylic losartan và hydroclorothiazid trong huyết tương người bằng kỹ thuật LC-MS/MS Bùi Thị Ánh Thư Trung tâm ĐGTĐSH
13. Xây dựng và đánh giá phương pháp định lượng clopidogrel và chất chuyển hóa clopidogrel carboxylic acid trong huyết tương người bằng kỹ thuật LC-MS/MS Cao Thị Cẩm Tú nt
14. Nghiên cứu thiết lập chất chuẩn đối chiếu calophyllolid phân lập từ nhựa Mù u, đánh giá theo TCVN 8254:2009 và ISO 13528:2005 để phục vụ kiểm nghiệm dược liệu và thuốc từ dược liệu Hà Minh Hiển Khoa KN Các dạng Bào chế
15. Phân lập Mangiferin làm chất chuẩn đối chiếu dùng cho khảo sát hàm lượng Mangiferin trong lá xoài (Mangifera indica L.) Nguyễn Ngọc Vinh nt
16. Nghiên cứu chiết xuất và tinh sạch piperin từ hồ tiêu và ứng dụng làm chuẩn đối chiếu Nguyễn Thị Kim Phương nt
17. Phân lập và xác định cấu trúc một chất đánh dấu trong Kim tiền thảo Nguyễn Ngọc Vinh Khoa KN Nguyên Liệu
18. Xây dựng quy trình kiểm nghiệm mẫu thuốc cream có thành phần hoạt chất Dicinfenac   nt
19. Xây dựng quy trình phân lập và đánh giá chất chuẩn trong đại hồi Lạng sơn Nguyễn Ngọc Vinh nt
20. Phương hướng và từng bước hoàn thiện mô hình chăn nuôi chột nhắt trắng thí nghiệm một cách khoa học và hiệu quả tại Viện Kiểm Nghiệm Thuốc TP HCM Hoàng Thái Phượng Các Khoa Dược lý
21. Nghiên cứu xây dựng và thẩm định phương pháp định lượng Nifedipin và chất chuyển hóa Dehydronifedipin trong huyết tương người bằng LC-MS/MS Nguyễn Ngọc Vinh nt
22. Phân lập và đánh giá acid oleanolic từ rễ cây Ngưu tất (Radix Achyranthes bidentatac) làm chất đối chiếu Phạm Thị Hồng Nhung Khoa Mỹ phẩm
23. Xây dựng qui trình kiểm tra chất lượng sản phẩm probiotics đơn loài Bacillus clausii Phạm Thị Minh Tâm Khoa Vi sinh