Vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập, để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hằng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này, đồng thời cũng xem đây là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là "Ngày Phụ nữ Việt Nam".

 Trải qua các thời kỳ cách mạng, vị trí, vai trò của phụ nữ được Đảng  và chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao. Bác từng nói: “Giang sơn gấm vóc Việt Nam là do phụ nữ Việt Nam, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốtt đẹp, rực rỡ”. Trong bản Di chức bất hủ để lại cho toàn Đảng, toàn dân trước lúc đi xa. Người viết: “Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc, kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên”.

Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, phụ nữ và một phần không thể thếiu góp vào thành công của Cách mạng Việt Nam. Trong công cuộc xây dựng đất nước, phụ nữ đã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

      Vào những ngày này, hoạt động chào mừng ngày 20 tháng 10 được chú ý một cách khá đặc biệt, một số hoạt động liên quan đến phụ nữ đã diễn ra nhằm vinh danh nữ giới, nhiều cơ quan cũng như công ty đã tổ chức các lễ trao giải thưởng cho những phụ nữ xuất sắc hoặc đạt thành tích trong một số lãnh vực. Lãnh đạo Viện Kiểm Nghiệm Thuốc TP.HCM cùng Ban Chấp hành Công đoàn cũng đã tổ chcứ một số hoạt động nhân dịp chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam.

Một số hình ảnh tặng quà và chúc mừng của Lãnh đạo Viện tại các khoa/ phòng/ trung tâm.

Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, phụ nữ và một phần không thể thếiu góp vào thành công của Cách mạng Việt Nam. Trong công cuộc xây dựng đất nước, phụ nữ đã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

      Vào những ngày này, hoạt động chào mừng ngày 20 tháng 10 được chú ý một cách khá đặc biệt, một số hoạt động liên quan đến phụ nữ đã diễn ra nhằm vinh danh nữ giới, nhiều cơ quan cũng như công ty đã tổ chức các lễ trao giải thưởng cho những phụ nữ xuất sắc hoặc đạt thành tích trong một số lãnh vực. Lãnh đạo Viện Kiểm Nghiệm Thuốc TP.HCM cùng Ban Chấp hành Công đoàn cũng đã tổ chcứ một số hoạt động nhân dịp chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam.


Một số hình ảnh tặng quà và chúc mừng của Lãnh đạo Viện tại các khoa/ phòng/ trung tâm:

Đoàn Viện đi xem phim tại rạp Mega S

Kính chúng toàn thể chị em phụ nữ Viện Kiểm Nghiệm Thuốc, cũng như toàn thể chị em phụ nữ Việt Nam có một ngày lễ thật vui, hành phúc và thành công.