Thực hiện theo Nghị định số 78/NĐ-CP ban hành ngày 16/05/2016 của Chính Phủ; Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BKHCN hợp nhất thông tư hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2020 đã chỉnh sửa Dự thảo 16 Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về phương pháp kiểm nghiệm mỹ phẩm sau khi tiếp nhận ý kiến góp ý của các đơn vị sản xuất, kinh doanh và các phòng kiểm nghiệm.

Để có cơ sở hoàn thiện 16 dự thảo nêu trên trước khi trình Bộ Khoa học Công nghệ ban hành, Viện đề nghị các cơ quan/ tổ chức/ cá nhân nghiên cứu và cho ý kiến góp ý bằng văn bản trước ngày 11/04/2021 để Viện tổng hợp và trình phê duyệt.

Văn bản góp ý xin gởi về:

- Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Khoa học và Đào tạo)

- Số 200 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

- Công văn thông báo

- Mẫu văn bản góp ý

1. TCVN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHÁNG VI SINH VẬT CỦA SẢN PHẨM MỸ PHẨM

2. TCVN ĐỊNH LƯỢNG NẤM MEN, NẤM MỐC TRONG MỸ PHẨM

3. TCVN GIỚI HẠN VI SINH VẬT TRONG MỸ PHẨM

4. TCVN PHÁT HIỆN VI SINH VẬT VÀ VI SINH VẬT GÂY BỆNH TRONG MỸ PHẨM

5. TCVN PHÁT HIỆN CANDIDA ALBICANS TRONG MỸ PHẨM

6. TCVN HƯỚNG DẪN CHUNG CHO KIỂM TRA CHỈ TIÊU VI SINH VẬT TRONG MỸ PHẨM

7. TCVN HƯỚNG DẪN ĐỊNH LƯỢNG VÀ PHÁT HIỆN VI KHUẨN HIẾU KHÍ ƯA NHIỆT TRUNG BÌNH TRONG MỸ PHẨM

8. TCVN PHÁT HIỆN PSEUDOMONAS AERUGINOSA TRONG MỸ PHẨM

9. TCVN PHÁT HIỆN STAPHYLOCOCCUS AUREUS TRONG MỸ PHẪM

10. TCVN HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ XÁC ĐỊNH CÁC SẢN PHẨM CÓ NGUY CƠ THẤP VỀ MẶT VI SINH TRONG MỸ PHẨM

11. TCVN MỸ PHẨM – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH - ĐỊNH TÍNH TRETINOIN (RETINOIC ACID) BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỚP MỎNG (TLC) VÀ SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP (HPLC)

12. TCVN MỸ PHẨM – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH - ĐỊNH TÍNH CÁC CHẤT MÀU BỊ CẤM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỚP MỎNG (TLC) VÀ PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC)

13. TCVN MỸ PHẨM – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH – ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG HYDROQUINON BẰNG PHƯƠNG PHÁP TLC và HPLC

14. TCVN MỸ PHẨM – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH – ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG 2-PHENOXYETHANOL, METHYL, ETHYL, PROPYL VÀ BUTYL 4-HYDROXYBENZOAT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

15. TCVN MỸ PHẨM – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG (As, Cd, Pb VÀ Hg) BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ

16. TCVN MỸ PHẨM – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH - ĐỊNH TÍNH CÁC STEROID BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỚP MỎNG (TLC) VÀ SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP (HPLC)


Đăng nhập

Thống kê truy cập

4013370
Hôm nay
Hôm qua
Tất cả
1592
2070
4013370

Khách trực tuyến

Hiện có 44 khách và 0 thành viên online